تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه 39 – حائز اهمیت

تاریخ انتشار : 1399/12/02

 با سلام و درود خدمت اعضا و نمایندگان محترم

سلام علیکم

با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه هیات مدیره تعاونی مورخه 1/ 12/ 99   مقرر گردید دراجرای ماده 8 قرارداد منعقده و به استناد مواد 399 و 219 قانون مدنی ج.ا.ا ؛ قرارداد اعضا و نمایندگانی که به دلیل عدم پایبندی به تعهدات مالی  خود مندرج در ماده 7 قرارداد  واگذاری، دو مرحله اخطار پیش‌بینی شده در ماده 8 قرارداد مذکور را دریافت نموده اند؛ فسخ گردد و این شرکت به استناد ماده 8 قرارداد پس از تعیین عضو جدید و جایگزین، کلیه وجوه واریزی توسط ایشان را به آنها مسترد نماید. بنابر این خواهشمند است اسامی مشروحه زیر در خصوص تسویه حساب با تعاونی با قید تسریع اقدام لازم بعمل آورند. لازم به ذکر است چنانچه مالکان امتیاز واحد قبل از تسویه حساب و پرداخت بدهی اقدام به فروش امتیاز واحد خود بنمایند؛ نقل و انتقال امتیاز آنها در دفتر تعاونی مقدور نبوده و این تعاونی در صورت فسخ قرار داد هیچ مسئولیتی در مقابل خریدار امتیاز واحد ندارد.  ( برای مشاهده اسامی  روی پیوند (لینک) مربوطه کلیک کنید )

فهرست نفراتی که قرارداد آنها فسخ شده است 

اخطار 6 http://persian.maskanchitgar.ir/wp-content/uploads/2021/02/اخطار-6.pdf

همکاران ما