ابلاغ حذف اعضایی که دارای بدهی می باشند

تاریخ انتشار : 1397/09/05

ضمن قدردانی از اکثریت اعضای محترم تعاونی که اقساط اعلام شده را از سوی تعاونی ، به موقع پرداخت کرده اند ، به اطلاع می رساند اعضای مشروحه ی زیر با وجود اخطارهای متعدد از طرف تعاونی نتوانسته اند بدهی خود را تسویه نمایند لذا ضمن حذف دایمی آنان ، ابلاغ می گردد که جهت تسویه حساب به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

ردیف مشخصات عضو متراژ
1 کامران کولیوند 80
2 محمد قربانی 105
3 مجتبي فعال پور دامغاني 130
4 عبدالله صباغی 120
5 حسین توکلی 105
6 صديقه محسني مرزودي 105
7 سید محمد سعید حسینی 105
8 حميد حميدي جهرمي 105
9 مجتبي بهارزاده 105
10 حسين ترک 105
11 افشین دولت آبادی 105
12 اکبر سلیمانی 105