تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه شماره 22

تاریخ انتشار : 1399/08/24

خدمت اعضا و نمایندگان محترم پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص وضعیت قدرالسهم پرداختی و وام دریافتی از بانک ملت به آگاهی میرساند :

تاریخ سررسید پرداخت اعضا که برابر جدول ابلاغی به کلیه عزیزان و اطلاع‌رسانی شده است غیرقابل تغییر و پابرجاست و درخواست وام اعضا و نمایندگان رافع تعهدات اعضا در تاریخهای مذکور نمی‌باشد . آنچه که رافع این تعهدات خواهد بود واریز وام مذکور به حساب تعاونی است که در این صورت از تاریخ واریزی کلیه تعهدات قبلی اعضا و نماینگان از محل وام مذکور تسویه و باقیمانده نیز تحت عنوان بدهکار یا بستانکار اعضا یا نمایندگان آنها ثبت میگردد. عزیزان متقاضی وام در این مرحله صرفاً اقدام به افتتاح حساب نموده‌اند و هنوز اقدامی در خصوص امضا قرارداد وام با بانک مذکور و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تکمیل فرمهای ترهین واحد خود ننموده‌اند ، با این وجود بر اساس تصمیمات هیات مدیره محترم به منظور کاهش فشار وارده به اعضا با نفرات بدهکار که متقاضی وام باشند  و از تاریخ  99/8/1  تعهدات خود را پرداخت ننموده باشند؛ اقدام قانونی مبنی بر اخطار و اخراج بعمل نخواهد آمد اما این امر رافع مسئولیت آنها نخواهد بود و عدم ابلاغ اخطار و اخراج منوط به کامل نمودن فرایند کامل اخذ وام و ترهین واحد میباشد. چرا که عدم واریز یا تاخیر در واریز وام بانکی به هر دلیل موجب بروز مشکلات تامین مالی پروژه خواهد گردید. پیامد عدم مراجعه بموقع برای تکمیل مراحل و فرایندهای اخد وام باعث فعال شدن مکانیسم اخطار و جرایم مربوطه شده و درخواست آنها را برای دریافت وام نادیده فرض مینماید. بنابر این اصلح است با واریز بموقع تعهدات ضمن افزایش امتیاز خود تعاونی را در پیشبرد امورجاری یاری نمایند.

بدیهی است در صورت عدم واریز بموقع قدرالسهم در تاریخ های ابلاغی این امر موجب کندی در برنامه زمانبندی پروژه خواهد گردید.

همکاران ما