تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه شماره 29

تاریخ انتشار : 1399/09/19

با سلام خدمت اعضا و نمایندگان محترم :

با توجه به اینکه برابر برنامه‌ریزی بعمل آمده مقرر بود تا پایان آبانماه 1399 کلیه اعتبارات مورد نیاز جهت تامین ارز مورد نیاز خرید میراگر به حساب تعاونی واریز گردد؛ با این وجود برخی از اعضا  و نمایندگان تعاونی به شرح زیر  با احتساب وام درخواستی (تا تاریخ 18 / 9 /1399 ) بدهی خود را پرداخت ننموده‌اند که این امر آثار زیانبار جدی بر روند پیشرفت سریع و بموقع پروژه برابر برنامه زمانبندی ساخت خواهد گذاشت. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تبعات زیان وارده گریبانگیر کلیه اعضا و نمایندگان میگردد لذا مقرر شد تا علاوه بر کاهش امتیاز ناشی از تاخیر و جرایم ریالی آن میزان خسارت وارده ناشی از تاخیر نیز محاسبه ( بطور مثال افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت تمام شده اجناس ناشی از تاخیر) و متناسب با ایام تاخیر در پرداخت از اعضا و نمایندگانی که در پرداخت بموقع تعهدات خود کوتاهی نموده اند اخذ گردد.

بنابر این خواهشمند است ضمن پرداخت بموقع بدهی خود نسبت به پرداخت بموقع قدرالسهم ماههای آبان و آذر خود اقدام فرمایید. لازم به ذکر است برابر قرارداد واگذاری کماکان حق دریافت جرایم تاخیر و ارسال برگ اخطار برای نفرات ذکر شده نزد تعاونی محفوظ بوده و برابر روش در این خصوص اقدام مینماید.

فهرست اسامی بدهکاران با احتساب وام درخواستی (کلیه نفراتی که تا تاریخ 18 /9 /99 بدهی خود را پرداخت ننموده و وام درخواستی آنها کفایت لازم برای تسویه بدهی را نمیکند یا وام درخواست ننموده اند) 

http://persian.maskanchitgar.ir/wp-content/uploads/2020/12/اسامی-اطلاعیه-29-ویرایش-28-9.pdf

 

 

همکاران ما