تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه شماره 42 – حائز اهمیت

تاریخ انتشار : 1399/12/20

اعضا و صاحبان محترم امتیاز پروژه مرجان
سلام علیکم
با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضا و خریداران امتیاز تا کنون نسبت به پرداخت بموقع اقساط خود اقدام ننموده اند ، لذا تعاونی ناگزیر است برابر مفاد قرارداد منعقده نسبت به فسخ قرارداد اقدام و واحد آپارتمان را به افراد متقاضی جدید واگذار نماید .
علیهذا مستدعیست کسانیکه تا کنون شرایط فسخ برایشان فراهم نشده در اسرع وقت نسبت به پرداخت اصل وجه و خسارت مربوطه اقدام فرمایند . 
گفتنی است منبعد در صورت عدم اجرای بموقع تعهدات قراردادی توسط شما عزیزان ، این تعاونی برابر روش اقدام خواهد نمود .

همکاران ما