تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه شماره 44 – حائز اهمیت

تاریخ انتشار : 1400/01/17

سلام علیکم

اعضاء و نمایندگان محترم

بدینوسیله به اطلاع می رساند که کانالهای ارتباطی و اطلاع رسانی تعاونی بشرح ذیل بوده و اخبار و اطلاعات صرفاً از این منابع اطلاع رسانی می گردد و هرگونه اخبار و اطلاعات از طریق سایر سایتها و کانالهای فضای مجازی به این تعاونی ارتباطی ندارد .

1- سایت تعاونی به آدرس : www.persian.maskanchitgar.ir  تعاونی مسکن معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نداجا

2- صفحه تعاونی در برنامه اینستاگرام به آدرس: projectmarjannedaja

3- سامانه پیامکی تعاونی به شماره : 100077211566

همکاران ما