تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

اطلاعیه شماره 45 – حائز اهمیت

تاریخ انتشار : 1400/01/18

سلام علیکم

اعضاء و نمایندگان محترم

لطفا به این دو نکته مهم توجه فرمایید :

1- با توجه به عودت نامه های ارسالی تعاونی به اعضای بدهکار توسط اداره پست ، بدینوسیله اعلام می گردد طبق بند ب ماده 7 قرارداد ( تعهدات متقاضی ) اعضا و نمایندگان آنان بایستی تغییر آدرس محل سکونت خود را به صورت مکتوب به تعاونی اعلام و رسید دریافت نمایند . در غیر این صورت به آدرس مندرج در پرونده که توسط خود اعضا و نمایندگان قید شده است ، ارسال می گردد و مسئولیت عودت نامه به تعاونی بر عهده اعضاء و نمایندگان می باشد .

2- آن دسته از اعضایی که وام بانک ملت را دریافت نموده اند می بایست اقساط را با کارت بانکی وام گیرنده در تاریخ هجدهم هر ماه واریز نمایند تا در صورت عدم ارسال رسید بانکی، بتوان قسط پرداخت شده را به نام عضو ثبت نمود .

 

همکاران ما