تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

تمديد تاريخ براي انعقاد قرارداد وام پروژه

تاریخ انتشار : 1398/07/22

خبر فوري – خبر فوري – خبر فوري – خبر فوري

با توجه به اينكه عده اي از اعضای محترم تعاونی نتوانستند در تاريخ مقرر شده جهت انعقاد قرارداد وام مراجعه نمايند لذا برابر هماهتگي هاي بعمل آمده خواهشمند است، با در دست داشتن مدارک ذیل  به منظور انعقاد قرارداد وام پروژه به آدرس : تهران، انتهاي اتوبان همت ، بلوار پژوهش ، دفترپروژه برج مرجان نداجا از روز سه شنبه مورخ  98/07/23  تا روز پنج شنبه مورخ 98/08/02 (ساعت 0900 صبح الي 1700) مراجعه نمایند:

١ – اصل کارت ملی و شناسنامه به همراه  2 سري رو گرفت

٢ – دو قطعه عکس

3 – قرارداد تعاونی به همراه يك سري كپي از آن

4- مبلغ یکصد هزار تومان جهت افتتاح  حساب

لازم به ذكر است که : اعضایی كه قبلا نسبت به تنظیم اقرار نامه و گواهی امضاء اقدام ننموده اند  قبل از مراجعه برابر بخشنامه  شماره  840/1970/آ/98 + 18/04/1398 اقدامات لازم انجام  و با داشتن فرمهای مذکور به محل دفتر پروژه در آدرس بالاجهت انعقاد قرارداد وام مراجعه نمایند.

همکاران ما