تکمیل مدارک برای ثبت نام وام پروژه

تاریخ انتشار : 1398/07/10

خبر فوري – خبر فوري – خبر فوري – خبر فوري

اعضای محترم تعاونی با در دست داشتن مدارک ذیل  به منظور انعقاد قرارداد وام پروژه به آدرس : تهران، بلوا ر  میرداماد، میدان محسنی(مادر)، خیابان  وزیری پور، نبش خیابان باغیانی  پلاک ۱۹، شرکت میثاق آسایش نوین از روز شنبه مورخ  98/07/13  تا روز پنج شنبه مورخ 98/07/18 (ساعت 0900 صبح الي 1700) مراجعه نمایند:

١ – اصل کارت ملی و شناسنامه به همراه  2 سري رو گرفت

٢ – دو قطعه عکس

3 – قرارداد تعاونی به همراه يك سري كپي از آن

4- مبلغ یکصد هزار تومان جهت افتتاح  حساب

لازم به ذكر است که : اعضایی كه قبلا نسبت به تنظیم اقرار نامه و گواهی امضاء اقدام ننموده اند  قبل از مراجعه برابر بخشنامه  شماره  840/1970/آ/98 + 18/04/1398 اقدامات لازم انجام  و با داشتن فرمهای مذکور به محل شرکت تامین آسایش میثاق نوین جهت تکمیل پرونده وام مراجعه نمایند.