حذف اعضاي بدهكار

تاریخ انتشار : 1398/02/31

با عرض سلام وآرزوي قبولي طاعات وعبادات خدمت كليه اعضاي تعاوني

ضمن قدردانی از اکثریت اعضای محترم تعاونی که اقساط اعلام شده را از سوی تعاونی ، به موقع پرداخت کرده اند ، به اطلاع می رساند اعضای مشروحه ی زیر با وجود اخطارهای متعدد از طرف تعاونی نتوانسته اند بدهی خود را تسویه نمایند لذا اسامي آنان از پروژه حرف و بايستي جهت تسویه حساب به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.لازم به ذكر است هر روز تاخير در پرداخت برابر محاسبات نرم افزار مكانيزه واريزي ها ، سود روزشمار به مبلغ بدهي آنان اضافه مي گردد.

رديف نام ونام خانوادگي عضو اصلي نام ونام خانوادگي خريدار متراژ
1 مجتبي فعال پور دامغاني 130
2 فريدون   سنگي النجق معصومه ولي پورمزرعه 150
3 احمد منفرد دره گرگي امیر توکلی هرندی 150
4 حسين ترک ابوذر قشقاوی 105
5 صديقه  محسني مرزودي 105
6 سعيد   مظفري نورعلی جعفری 130
7 سید جلال موسوی هادی قاسمی پور افشار 120
8 داريوش عسکري حسن وند محمد رضا مومني 120
9 مجید سلطانی محمد رادمند 120
10 محمد شاميري شكفتي 120
11 محمدرضا مهدوي حاجي اقدس هدايت 150
11 رحيم محمدي مهناز نظري 150
12 جهانبخش اميري اندي زهره محمودي 150