اخبار فوری

تاریخ انتشار : 1397/06/06

ضمن قدردانی از اکثریت اعضای محترم تعاونی که اقساط اعلام شده را از سوی تعاونی ، به موقع پرداخت کرده اند ، به اطلاع می رساند اعضای مشروحه ی زیر با وجود اخطارهای متعدد از طرف تعاونی نتوانسته اند بدهی خود را تسویه نمایند لذا ضمن حذف دایمی آنان ، ابلاغ می گردد که جهت تسویه حساب به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

ردیف مشخصات متراژ
1 سعيد   مظفري 130
2 مجتبي فعال پور دامغاني 130
3 حسن بی غم 105
4 كامران كوليوند 80
5 رمضان صابری 105
6 محمد قربانی 105
7 عليرضا مهرعليپور 130
8 فرشيد روشني 120
9 مهرداد ناظمي 120
10 محمدرضا محمودی 120
11 عليرضا عاشوري 120
12 علي افشاري 120
13 عبدالله صباغی 120
14 احسان معین الدینی 130