گزارش فعالیت های تعاونی در تاریخ 1398/02/21

تاریخ انتشار : 1398/02/21

ضمن عرض سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر خير وبركت رمضان  خدمت اعضای محترم ، فعالیت های  تعاونی به شــرح زیر می باشد :

1- ساخت و نصب ستونهاي پارت ششم از برج غربي تعداد 18 ستون .

2- نصب تيرهاي پارت ششم از برج غربي به تعداد 36 عدد.

3- ستونهاي باقي مانده پارت ششم از برج غربي در حال ساخت به تعداد 17 ستون.توضيح اينكه هر پارت شامل 82 ستون كه 41 ستون در برج غربي و 41 ستون در برج شرقي مي باشد.همچنين هر پارت حدود 3/5 طبقه را پوشش مي دهد.

4- تيرهاي ساخته شده و آماده نصب در پرو‍ژه حدود 138 عدد

5- بتن ریزی طبقه همکف 1300 متر مربع برج غربی و دهانه دیوار برشی و میان برجی .

6- بتن ریزی راه پله شمالی برج شرقی

7 -ساخت تیر های قوسی دور سازه 2 طبقه

8- ورق ریزی برج شرقی طبقه ششم،  فرمینگ و برش طبقه هفتم

9- رنگ امیزی اتصالات 3 طبقه