تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

گزارش فعالیت های تعاونی در تاریخ 1399/02/29

تاریخ انتشار : 1399/02/29

ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر و خیر و برکت و ماه ضیافت الهی، خدمت اعضای محترم  فعالیت های  تعاونی به شــرح زیر می باشد :

1- حمل 13000 کیلو ورق گالوانیزه برای تکمیل سقف طبقه 10 برج غربی و طبقه 9 برج شرقی . که ورق ریزی در حال انجام و پس از تکمیل، بتن ریزی سقفهای مزبور انجام خواهد شد.

2- اجرای پوشش ضد حریق طبقه هم کف به مقدار 5700 متر مربع .

3- حمل مقدار 20 تن مش آرماتور به پروژه  که مورد مصرف 7 برج معادل 3.5 طبقه میباشد (هر طبقه شامل 2 برج غربی و شرقی)

4- حمل تعداد 11000 بلوک کیبکس بمنظور دیوار چینی به پروژه که پس از تایید نقشه های وال پست در طبقه هم کف انجام خواهد شد.

5- تعداد 23 عدد ستون در مراحل نهایی ساخت میباشد که تقریبا 220000 کیلو و از هفته جاری حمل آنها آغاز شده بطوری که  تعداد 6 عدد ستون و 12 عدد تیر اصلی در روز جاری وارد پروژه گردید. و مقرر شده که نصب ستونها از تاریخ 99/03/05 اغاز شود.

6- مصالح فایر کوتینگ (اجرای پوشش ضد حریق ) به مقدار 23000 کیلو به کارگاه حمل شده و طبقه همکف رو به اتمام  و حدود 25 نفر با 5 دستگاه در پارکینگ 1- مشغول هستند

 

همکاران ما