تلفن تماس : مالی 77211566-021 اداری 77211379-021 گرفتن کد هم برای تهران و شهرستان الزامی است

گزارش هفتگی مورخ 1399/12/25

تاریخ انتشار : 1399/12/25

با سلام و عرض ادب خدمت اعضا و نمایندگان محترم گزارش پبشرفت اقدامات پروژه مرجان در هفته ای که گذشت به شرح زیر تقدیم می گردد 

 

جدول پیشرفت :

 

 

نمودار پیشرفت :

 

 

اقدامات عمده انجام شده :

 • ورود مصالح دیوار چینی
 • تخلیه اولین مرحله لوازم تأسیسات برقی و مکانیکی طبقات منفی
 • فول پیچ و نصب تیرهای باقی مانده پارت 10 اسکلت فلزی برج غربی
 • نصب میانبرجی ها و فول پیچ پارت ششم اسکلت فلزی برج شرقی
 • اجرای پوشش ضد حریق طبقات هشتم برج غربی
 • بتن ریزی طبقه 19 بلوک غربی
 • شروع ورق ریزی سقف 20 بلوک غربی و سقف 11 بلوک شرقی
 • ادامه اجرای وال پست و دیوار چینی پیرامونی طبقات 1 الی 8 برج غربی
 • ادامه اجرای وال پست و دیوار چینی پیرامونی طبقات 1 الی 7 برج شرقی
 • ادامه اجرای وال پست و تیغه چینی  داخلی طبقات 1 الی 10 برج غربی
 • ادامه اجرای وال پست و تیغه چینی داخلی طبقات 1 الی 7 برج شرقی
 • ساخت تعداد 250 عدد فریم درب انباری ها

 

همکاران ما